Starzenie się skóry

Przyczyny starzenia

Wewnątrzpochodne starzenie się skóry (nazywane również genetycznym lub chronologicznym) jest skomplikowanym i nieuchronnym procesem fizjologicznym, postępującym z biegiem lat. Objawia się ono atrofią skóry z towarzyszącym uczuciem suchości i szorstkości. Skóra jest blada, pojawiają się zmarszczki (łagodniejsze niż przy fotostarzeniu).

Starzenie się skóry nie jest wynikiem jedynie upływającego czasu

Jest ono sumą, a może raczej – ilorazem starzenia się chronologicznego i wpływu licznych czynników zewnętrznych przyspieszających ten proces. Za główny powód przedwczesnego, zewnątrzpochodnego starzenia się skóry uznawane jest promieniowanie słoneczne, skąd jego nazwa – fotostarzenie. „Przychodzi” ono nie tylko wcześniej, ale wiąże się również z poważniejszymi zmianami w budowie i funkcjonowaniu skóry, a co za tym idzie z jej gorszym wyglądem. W przeciwieństwie do chronostarzenia, starzeniu posłonecznemu można zapobiegać.

Głęboka regeneracja

Zabiegi poprawiające obraz skóry na drodze jej przebudowy polegają na wywołaniu kontrolowanego urazu skóry właściwej przy pomocy różnego typu energii. Zastosowany bodziec musi mieć wartość ponadprogowej tolerancji, aby zapoczątkować procesy przebudowy. Wykorzystywane w tym celu metody zabiegowe podzielić można na:

– nieablacyjne – częściowo uszkadzające termicznie lub mechanicznie międzycząsteczkowe wiązania krzyżowe włókien kolagenowych bez uszkodzenia naskórka, w efekcie czego, włókna kolagenowe ulegają obkurczeniu i zagęszczeniu, a fibroblasty dostają sygnał do syntezy nowych;
– ablacyjne – bardziej inwazyjne i wymagające okresu rekonwalescencji, bo opierające się na odparowaniu naskórka i powierzchownych warstw skóry do pożądanej głębokości oraz przegrzaniu warstw głębiej położonych.

Umiejętne łączenie i zamienne stosowanie dostępnych metod pozwala spektakularnie odmłodzić i napiąć skórę wygładzając przy tym zmarszczki.

Zalecane zabiegi